مقام موسیقایی

23شهریور

کتاب فصل “مقام موسیقایی” منتشر شد

جلد دوم وسوم مقام موسیقایی، نخستین کتاب فصل در ایران، با موضوع ویژه «موسیقی مدرن» تولید مرکز موسیقی حوزه هنری، توسط انتشارات سوره مهر منتشر شد …

28مرداد

سه شنبه ۲۵ مرداد

شماره دوم و سوم کتاب فصل مقام موسیقایی که به موضوع “موسیقی مدرن” اختصاص دارد سه شنبه ۲۵ مرداد از سوی حوزه هنری منتشر شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی موسیقی ایران،  شماره های دو و سه این کتاب فصل، با عنوان “بازگشت به آینده، ویژه موسیقی مدرن” به طور یکجا و در یک مجموعه […]