مریم سورنامهر

۰۲تیر
استاد علی‌اکبر شکارچی: سازهای این بانوی هنرمند با سازهایی که مردان می‌سازند، برابری می‌کند
آساره ی سورنامهر در دستان علی‌اکبر شکارچی

استاد علی‌اکبر شکارچی: سازهای این بانوی هنرمند با سازهایی که مردان می‌سازند، برابری می‌کند

مریم سورنامهر(سیافی) بانوی سازساز کشورمان، به دیدار استاد شکارچی رفته تا کمانچه‌ای را که برای این استاد پیشکسوت ساخته بود، تقدیمش کند.

۰۸آذر
کارگاه سازسازی اولین بانوی سازنده «چنگ» در ایران، افتتاح شد

کارگاه سازسازی اولین بانوی سازنده «چنگ» در ایران، افتتاح شد

کارگاه ساخت ساز مریم سورنامهر افتتاح شد، این بانو را باید اولین زنی در تاریخ موسیقی ایران دانست که دست به کار ساخت ساز چنگ زده است.