مدیر هنری ارکستر سمفونیک تهران

۲۲فروردین
در نشستی خبری و در حضور خبرنگاران

در نشستی خبری و در حضور خبرنگاران

«علی رهبری» رهبر و مدیر هنری ارکستر سمفونیک تهران برنامه‌های این ارکستر را برای شش‌ماه آینده تشریح کرد و درباره‌ی برخی حاشیه‌ها توضیح‌هایی داد.
+ارکستر حدود هشت‌بار در سال توسط من رهبری می‌شود و حدود ۱۸ رهبر مهمان داریم

+شخصا با عوام فریبی و هالیوودبازی مخالفم

+قرار است تا آخر این هفته نوازندگان قراردادشان را ببندند، سأله‌ی بیمه هم حل شده است