محیا خیری

۰۳دی
محیا خیری از تدریس موسیقی به هنرجویان نابینا گفت

محیا خیری از تدریس موسیقی به هنرجویان نابینا گفت

محیا خیری نوازنده سازهای کوبه‌ای و روانشناس می‌گوید به دنبال برگزاری یک کنسرت با حضور بچه‌های نابینا است.