محمد علی نجف پور

۱۵دی
«سوی بی سو» راهی بازار می شود

«سوی بی سو» راهی بازار می شود

آلبوم «سوی بی سو» به آهنگسازی «محمد علی نجف پور» و خوانندگی «امیر اثنی عشری» توسط موسسه آوای خورشید (بتهوون) منتشر می شود.
+ورود برای عموم آزاد است