محمد درویش

۱۲دی
مدیر دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست:

مدیر دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست:

مدیر دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۱۰۰ اثر به دبیرخانه موسیقی سبز ارسال شده است، گفت: هدف از این جشنواره آن است که به جای استفاده از قوه قهریه در حفاظت از محیط زیست بتوانیم به سراغ حساس کردن شهروندان نسبت به این موضوع برویم. محمد […]