محمدرضا اسحاقی

۰۴مرداد
نام خنیاگر موسیقی نواحی در فهرست ملی نادره کاران ثبت شد
دبیر کل میراث فرهنگی مازندران اعلام کرد؛

نام خنیاگر موسیقی نواحی در فهرست ملی نادره کاران ثبت شد

مدیرکل میراث فرهنگی مازندران گفت: نام استاد محمدرضا اسحاقی، خنیاگر موسیقی نواحی در فهرست حاملان و نادره کاران میراث فرهنگی ناملموس ایران ثبت ملی شد.

۲۰فروردین
باباطاهر بر کل موسیقی ایران تاثیر گذاشته است

باباطاهر بر کل موسیقی ایران تاثیر گذاشته است

محمدرضا اسحاقی گنجینه موسیقی شرق مازندران است. خنیاگری که عمری را با مقامات هرایی و حقانی و همه مقامات و ریزمقامات و گوشه‌های موسیقی مازندران زیسته و برخی از این گوشه‌ها و مقامات فقط در سینه سوخته‌ او ذخیره شده است و پخش فقط بخش‌هایی از هنر ایشان در سریال پایتخت، نشان داد که هنر درست چه میزان می‌تواند موردتوجه مردم هنردوست قرار گیرد.
+موسیقی شاد را رد نمی‌کنم به شرطی که به اصل لطمه نزند و حرمت کلام را نگه دارد
+در سریال پایتخت هیچ گوشه ای از فرهنگ مازندران دیده و رعایت نشد