محسن محسنی

۲۳شهریور
«تقریباً ۹۵% تمرکز جشنواره موسیقی جوان بر روی نوازندگی و تنها ۵% به خوانندگی پرداخته شده است»

«تقریباً ۹۵% تمرکز جشنواره موسیقی جوان بر روی نوازندگی و تنها ۵% به خوانندگی پرداخته شده است»

جشنواره موسیقی جوان که از سال ۱۳۷۸ شروع به فعالیت نموده، علی رغم ایجاد وقفه در روند برگزاری سالانهٔ آن به دلیل نبود بودجهٔ کافی مجدداً از سال ۱۳۹۲ حیات خود را از سر گرفته است. در دوره‌های قبل صاحب نظرانی چون دکتر آذین موحد، دکتر محمد سریر و استاد داریوش پیرنیاکان دبیری این جشنواره را بر عهده داشته‌اند و اینک پس از سه دوره برگزاری سالانهٔ آن به دبیری دکترهومان اسعدی راه اندازی یک جریان سازنده در شناسایی و شکوفایی استعداد‌های جوان ایرانی به خوبی احساس می‌شود.
+بخش آواز نیازمند یک توجه بسیارگسترده‌تر در جشنواره می‌باشد