محسن ثقفی

۱۱فروردین

یادداشتی از «محسن ثقفی»

حتی قبل از بازگشایی مجدد ارکستر سمفونیک هم پیش بینی مواجهه علی رهبری با حواشی و نا فرمانی های احتمالی از سوی برخی از نوازندگان ارکستر سمفونیک کار سختی نبود. چون کافی بود تا با مراجعه به حافظه تاریخی خود از آنچه بین این ارکستر و چکناواریان و ناصری و …. گذشت با خبر باشیم. […]