مجموعه موسیقایی آقای سماع

27مرداد
با نگاهی به موسیقی خاورمیانه

با نگاهی به موسیقی خاورمیانه

مجموعه موسیقایی «آقای سماع» روز چهارم شهریورماه سال ۹۷ با تمرکز روی موسیقی خاورمیانه تازه ترین کنسرت خود را در تبریز برگزار می کند.