مجموعه موسیقایی آقای سماع

۲۷مرداد
با نگاهی به موسیقی خاورمیانه

با نگاهی به موسیقی خاورمیانه

مجموعه موسیقایی «آقای سماع» روز چهارم شهریورماه سال ۹۷ با تمرکز روی موسیقی خاورمیانه تازه ترین کنسرت خود را در تبریز برگزار می کند.