ماکان باند

24بهمن
با انتشار قطعه جدید، اجراهایی در تهران و شهرهای مختلف اروپا

با انتشار قطعه جدید، اجراهایی در تهران و شهرهای مختلف اروپا

گروه موسیقی «ماکان‌بند»، زمستانی پر از خاطره های موسیقایی، برای مخاطبان خود به یادگار خواهند گذاشت. کنسرت اسفند ماه این گروه، برای دو تاریخ تمدید شده و بروی صحنه می رود.