مؤسسه فرهنگی و هنری راوی آذر کیمیا

۱۲شهریور
از سوی مؤسسه فرهنگی و هنری راوی آذر کیمیا

از سوی مؤسسه فرهنگی و هنری راوی آذر کیمیا

آلبوم چهار مضراب تازه ترین اثرِ حاصل، همکاری سیاوش آریامنش و سعید حسین‌پور، از سوی مؤسسه فرهنگی و هنری راوی آذر کیمیا منتشر شد.