لی لا رضایی

۱۹خرداد

مروستی در گفتگو با موسیقی ایرانیان: مدت‌هاست درگیر تفکر در مورد ارائه ژانر خاصی در موسیقی پاپ هستم

میثم مروستی نامی آشنا در بین اهالی موسیقی و همه آن‌هایی‌ست که این هنر با لحظه‌هایشان عجین شده است؛ او می‌نوازند، می‌سازد، می‌خواند و احساس پای واژه‌ها می‌ریزد