لغو کنسرت کیهان کلهر

۱۹خرداد
به بهانه لغو کنسرت «کیهان کلهر»

به بهانه لغو کنسرت «کیهان کلهر»

zeinab-moerwzaeefard-80x80موسیقی ایرانیان – زینب مرتضایی‌فرد‌: شاید نوشته ام را احساسی و بی پایه بدانید، اما گاهی هم آدمی زاد با احساسش می نویسد، آن هم در مواقعی که خیلی ناراحت است و اتفاقی که رخ داده زیاده از حد غیر منطقی است. می دانید صحنه موسیقی در ایران موسیقی کارش به جایی رسیده که برای کپی کارها جا دارد، برای فالش خوان ها و فالش نوازها جا دارد، اما برای بزرگان جا ندارد…

+شما در این زمینه چه دیدگاهی دارید؟