لغو کنسرت وحید تاج

۲۰خرداد
برای دومین بار طی سال جاری

برای دومین بار طی سال جاری

کنسرت «وحید تاج» خواننده موسیقی ایرانی و گروه «پایور» برای بار دوم در شهر رشت لغو گردید.
+پیش از این، کنسرت اردیبهشت ماه «وحید تاج» در این شهر به دلایل نامعلومی لغو شده بود