لغو کنسرت رضا یزدانی در آبادان

۲۷تیر
به دلیل عدم واگذاری «سینما نفت» به این خواننده

به دلیل عدم واگذاری «سینما نفت» به این خواننده

«رضا یزدانی» خواننده بنام موسیقی پاپ – راک کشورمان در ادامه تور کنسرت های خود، ۲۹ تیرماه قرار بوده در سالن «سینما نفت» شهر آبادان به اجرای برنامه بپردازد که این کنسرت لغو شد.
+کنسرت رضا یزدانی در اهواز طبق برنامه به روی صحنه خواهد رفت