لغو کنسرت در ماهشهر

۲۸اردیبهشت
حجت الاسلام غبیشاوی: مجوز وزارت خانه وحی منزل نیست

حجت الاسلام غبیشاوی: مجوز وزارت خانه وحی منزل نیست

hot-topic-logo«مسعود شعاری» که برای برگزاری کارگاه تخصصی آموزش موسیقی و همچنین اجرای کنسرت موسیقی سنتی-تلفیقی ایران و هند به خوانندگی «حسین علیشاپور»، در بندر ماهشهر حضور داشت، با تجمع گروهی تحت عنوان «امت حزب الله» مقابل محل برگزاری کنسرت روبرو شدند.
+امام جمعه ماهشهر: بعد از مدتی هم شاهد این خواهیم بود که به همین کنسرت قانع نمی شوند و می گویند زنان باید برای ما خوانندگی کنند