قاراباغ آذربایجان

۳۰آبان
۱۷ آذر در تالار وحدت

۱۷ آذر در تالار وحدت

کنسرت گروه موسیقی قاراباغ آذربایجان در تالار وحدت روی صحنه می‌رود. گروه موسیقی «قارا باغ» به سرپرستی و خوانندگی «منصوم ابراهیم‌اف» در تاریخ ۱۷ آذر در تالار وحدت به اجرای برنامه خواهد پرداخت و در این کنسرت «حسین ملکی‌زاده» نیز به عنوان خواننده مهمان حاضر خواهد شد. ائلچین هاشم‌اف، ائلنور احمد‌اف، شیرزاد فتعلی‌اف، کامران کریم‌اف […]