فیلم سینمایی،سریال،تلویزیون،نون خ

۲۰فروردین

در «نون خ» از «مهمان مامان» الهام گرفتم/ بیان درست لهجه‌ها مهم بود

در «نون خ» از «مهمان مامان» الهام گرفتم/ بیان درست لهجه‌ها مهم بود