فعال ترین ناشر موسیقی ایران

۲۸تیر
ایران مجوز، فعالترین ناشر موسیقی ایران
با اعلام سایت نمافر

ایران مجوز، فعالترین ناشر موسیقی ایران

چندی پیش سایت نمافر به استناد سایت دفتر امور موسیقی وزارت ارشاد 10 شرکت برتر موسیقی ایران را در سال 99 با توجه به تعداد آثاری که ناشر آن بوده اند اعلام کرد که در این بین ایران مجوز توانست بیشترین سهم را داشته باشد.