فستیوال موسیقی کوچه بوشهر

۲۸بهمن
دورهمآیی اهالی موسیقی این بار در «کوچه» یِ سوم

دورهمآیی اهالی موسیقی این بار در «کوچه» یِ سوم

فستیوال موسیقی کوچه بوشهر، سومین دور خود را از هفته سوم آخرین ماه زمستانی ۱۳۹۸ آغاز می کند.