فرشاد فزونی

۱۳بهمن
یک طراح موسیقی تئاتر:

یک طراح موسیقی تئاتر:

«من معمولا هنگام ورود تماشاگران می‌نشینم و به آن‌ها نگاه می‌کنم تا ببینم چه کسانی از چه قشری به دیدن تئاتر می‌آیند. آن‌ها پیش از اجرا، چقدر ساکت‌اند و چقدر حرف می‌زنند. به این ترتیب، تغییراتی را در موسیقی به‌وجود می‌آورم و گاهی ریتم آن را تندتر یا کندتر می‌کنم.» فرشاد فزونی – طراح موسیقی […]