فرزند همایون خرم

14اسفند
انتقاد نسبت به اجرای نامناسب آثار پدر

انتقاد نسبت به اجرای نامناسب آثار پدر

فرزند همایون خرم که این روزها نسبت به اجرای نامناسب آثار پدرش و رعایت نشدن حقوق مادی و معنوی آن‌ها، شاکی است و گویا قصد پیگیری قانونی این موضوع را دارد، گفت: ما خیلی تحمل کردیم، شروع این کار از زمان حیات پدرم بود، البته آن زمان این اتفاق کمتر بود و ما صرف نظر […]