فراخوان پذیرش ورودی جدید مقطع كارداني

۰۹شهریور
پذیرش مقطع کارشناسی به زودی اعلام می گردد

پذیرش مقطع کارشناسی به زودی اعلام می گردد

آکادمی هنرِ مرکزعلمی کاربردی «فرهنگ و هنر واحد ۴ تهران» در مقطع «کاردانی» و «کارشناسی» با گرایشات «موسیقی»، «سینما» «معماری»، «مدیریت» و «زبان»، در نیمسال اول تحصیلی ۹۶- ۹۵ دانشجو می پذیرد. این در حالیست که فراخوان جذب دانشجوی این آکادمی در مقطع کاردانی، با جزئیات کامل در اختیار سایت «موسیقی ایرانیان» قرار گرفته است و فراخوان مقطع کارشناسی آن نیز متعاقباٌ اعلام خواهد شد.