فراخوان جذب نوازندگان گیتار برای ارکستر آنسامبل بزرگ تهران

۲۱خرداد
فراخوان جذب نوازندگان گیتار برای ارکستر آنسامبل بزرگ تهران

فراخوان جذب نوازندگان گیتار برای ارکستر آنسامبل بزرگ تهران

ارکستر آنسامبل بزرگ تهران به مدیریت کارینا کیمیایی (نوازنده گیتار کلاسیک)، با هدف تشکیل بزرگترین ارکستر گیتار کلاسیک در ایران ، فراخوان جذب نوازندگان سازهای ایرانی را منتشر کرد. به گزارش ایلنا، ارکستر آنسامبل بزرگ تهران به منظور ایجاد فضایی با سطح کیفی بالا در موسیقی، ماندگاری گیتار کلاسیک در ایران، همچنین اجرای قطعات موسیقی […]