غریب پور،تئاتر،عروسکی،اپرای عشق

۲۵اسفند
اجرای پروژه اُپراهای عروسکی در سال ۹۸/ اجرای «اُپرای حافظ» با صدای ۲ خواننده

اجرای پروژه اُپراهای عروسکی در سال ۹۸/ اجرای «اُپرای حافظ» با صدای ۲ خواننده

سرپرست گروه تئاتر عروسکی آران عنوان کرد: سال جدید را سال شاعران نامگذاری کردیم و تصمیم داریم در زادروز هر شاعر، چند اُپرای عروسکی به نام او اجرا کنیم.