عکس صدیق تعریف

۰۹اسفند
گزارش برگزاری کنسرت خواننده‌ی پیشکسوت در همدان

گزارش برگزاری کنسرت خواننده‌ی پیشکسوت در همدان

دوشنبه شب گذشته سالن ابن‌سینای اداره ارشاد همدان میزبان استاد صدیق تعریف بود تا این استادِ پیشکسوتِ موسیقی ایرانی کنسرت «به پیشواز بهار، با کودکان زلزله» را با همراهی گروه نوروز اجرا کند.