علي جنتي

۱۸شهریور
پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به هفتمین جشنواره موسیقی جوان

پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به هفتمین جشنواره موسیقی جوان

علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همزمان با برگزاری هفتمین جشنواره موسیقی جوان در پیام خود عنوان کرده است که جشنواره موسیقی جوان چشم‌انداز آینده هنر موسیقی را در کشور ما نمایان می‌کند.