علي اكبر گلپايگاني

۱۴تیر

جایزه ام را از مردم گرفته ام

در روزهایی که خبر درگذشت هنرمندان کشورمان دوستداران هنر ایران زمین را ماتم زده می کند خبری در سایت های خبری و تلویزیون اکثر کشورهای جهان پخش شد که سبب خوشحالی و تا حدی امیدواری در میان هنردوستان بود