عليرضا ميرعلينقي

۱۷خرداد

در کنسرت گروه مهراوه صورت می گیرد

علیرضا میرعلینقی پژوهشگر و مورخ موسیقی در بزرگداشت مجید وفادار که در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار می‌شود، سخنرانی خواهد کرد