عزاداری سید و سالار شهیدان

۱۹شهریور

ناله عشق است و آتش می‌زند…

ناله عشق است و آتش می‌زند…