عذرخواهی و پرداخت مطالبات کتاب سال

14مهر
عذرخواهی و پرداخت مطالبات «کتاب سال» ۹۷ و ۹۸

عذرخواهی و پرداخت مطالبات «کتاب سال» ۹۷ و ۹۸

معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با عذرخواهی برای تاخیر در پرداخت مطالبات «کتاب سال» اعلام کرد، در دو هفته گذشته تمامی مطالبات مربوط به کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، کتاب سال استانی و حق‌الزحمه داوری‌ها را پرداخت کرده است.