عثمان حسین لی

۰۹اردیبهشت

رحیم شهریاری خواننده و سرپرست این گروه خبر داد

رحیم شهریاری سرپرست گروه موسیقی آراز از ساخت قطعه موسیقی آذری به آهنگسازی عثمان حسین لی از آهنگسازان به نام آذربایجانی خبر داد