عبدالکریم حسین زاده

۰۸شهریور
نایب رییس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی:

نایب رییس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی:

نایب رییس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی سخت‌گیری نسبت به برگزاری کنسرت‌های موسیقی را موجب اقبال مردم و جوانان به موسیقی‌های غیرایرانی دانست. عبدالکریم حسین زاده با اشاره به شروط پیشنهادی دادستان تهران برای برگزاری کنسرت های موسیقی، اظهار کرد: من فکر می کنم این برخورد و نگاه به کنسرت ها بیشتر باعث واگرایی می […]