صداي بال ققنوسان

04شهریور
به آهنگسازی فراز خنافری و اجرای ارکستر مجلسی مهستان

به آهنگسازی فراز خنافری و اجرای ارکستر مجلسی مهستان

«صدای بال ققنوسان» عنوان پروژه‌ای‌ است که با هنرنمایی ارکستر «مهستان» به زودی منتشر خواهد شد.