شرمین موفقی

24فروردین
۲۷ فروردین در فرهنگسرای نیاوران

۲۷ فروردین در فرهنگسرای نیاوران

«شرمین موفقی» در همراهی با گروه «نوای دیار» به یاد استاد «محمدرضا لطفی» کنسرت برگزار می کند.