شراگیم یوشیج

۱۴آذر
شراگیم یوشیج: پدرم دوست نداشت اشعارش را با موسیقی (تصنیف) و آواز همراه کنند

شراگیم یوشیج: پدرم دوست نداشت اشعارش را با موسیقی (تصنیف) و آواز همراه کنند

شاید تاکنون کمتر کسی از آرا و اندیشه‌های نیما، پدر شعر نو در باب موسیقی ایرانی آگاه باشد. همین موضوع بهانه ای شد تا گفت‌و‌گوی کوتاهی با شراگیم یوشیج، فرزندِ پدرِ شعر نو درباره نیما و موسیقی داشته باشیم