شبکه کودک

۲۷مهر

بازگشت مجری شناخته شده و محبوب با برنامه پرطرفدارش به تلویزیون

بازگشت مجری شناخته شده و محبوب با برنامه پرطرفدارش به تلویزیون

۱۷آذر

توضیح مدیر شبکه کودک سیما درباره ادامه پخش آگهی‌های تلویزیونی

توضیح مدیر شبکه کودک سیما درباره ادامه پخش آگهی‌های تلویزیونی