شاهرخ تویسرکانی

۳۰بهمن
زنده‌ دار زنده‌دل را

زنده‌ دار زنده‌دل را

شاهرخ تویسرکانی (نویسنده و روزنامه‌نگار): سال‌ها پیش (٢٠٠٧ میلادی) پس از اهدای اولین نشان شوالیه موسیقی از طرف دولت فرانسه به استاد شهرام ناظری و بازگشتش به ایران، در یک شب بارانی راه افتادم و از کوچه‌های تودرتوی شهر ‌گذشتم تا برسم به خانه‌اش در تپه‌های ولنجک که برف روی بامش نشسته بود…

۰۴آذر
نوایی از جان جانان

نوایی از جان جانان

بدون تردید هنرمندان با هنر خود، در شکوفایی و بهزیستی انسان، نقش رسولانه را به عهده گرفته اند. هنر ناب و انسانی در غیاب بشارت پیام آوران رهایی و رستگاری می خواهد خلاء خرسندی را پر کند، جراحت جنگ ها و بی عدالتی ها را پانسمان نماید، بی خویشتنی انسان را درمان کند. هنر همان نجات است، چه در تخیل و تعزل حافظانه در مقام «کلمه»،چه در تار و اوتار در مقام «نت»، چه از حنجره خوش لحن و «داوودی» در مقام «آواز».