سید آرش شهریاری

۲۲مهر
گفت‌وگو با «سید آرش شهریاری»، مقام‏دان و نوازنده تنبور و تار

گفت‌وگو با «سید آرش شهریاری»، مقام‏دان و نوازنده تنبور و تار

hot-topic-logoدر روزگاری که از سازهای باستانی و پرقدمتی چون تنبور شاهد نمایش‌هایی دیگرگونه و به اصطلاح آکروباتیک هستیم که این ساز آیینی را از ماهیت تهی می‌کنند، هنوز کسانی پیدا می‌شوند که نوای پراصالت این ساز قدیمی را به گوش همگان برسانند. سیدآرش شهریاری، مقام‌دان و نوازنده تنبور به تایید اهل فن از جوان‌ترهایی است که احاطه کاملی به موسیقی مقامی تنبور در دو حوزه مهم تنبورنوازی یعنی گوران و صحنه دارد و ضمن تاثیرپذیری از هر دو مکتب عمده تنبورنوازی به مقام‌های مجلسی و اذکار نیز مسلط است. با او درمورد این ساز آیینی، نوازندگی و مقام‌های آن به گفت‌وگو نشسته‏ ایم که حال‌های معنوی در دل آن نهفته است.
+این یارسان است که به سازى چون تنبور هویت بخشیده است