سمفونی ایران

۱۹خرداد
به کارگردانی وحید موساییان و روایت فریدون شهبازیان

به کارگردانی وحید موساییان و روایت فریدون شهبازیان

برنامه این هفته کانون فیلم «سینماحقیقت» مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به نمایش و نقد فیلم مستند «سمفونی ایران» اختصاص یافته است.