سلی

07دی
توسط واحد نظارت و ارزشیابی مرکز موسیقی و سرود صدا و سیما صورت گرفت

توسط واحد نظارت و ارزشیابی مرکز موسیقی و سرود صدا و سیما صورت گرفت

به تازگی واحد نظارت و ارزشیابی مرکز موسیقی و سرود صدا و سیما مجوز پخش یک قطعه پاپ که در سال های قبل از انقلاب اجرا شده بود را صادر کرده است.

24اسفند

در تور اروپایی خود

اپرت «عشق و عقل و آدمی» آخرین ساخته ی پرواز همای از ۲۹ آوریل ۲۰۱۱ در چهار شهر دوسلدورف، بروکسل، لندن و هامبورگ اجرا خواهد شد