سرهنگ خانچرلی

04بهمن
رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ خبر داد:

رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ خبر داد:

رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از حضور ویژه پلیس برای تامین امنیت جشنواره‌های فجر خبر داد. سرهنگ محسن خانچرلی، درباره حضور پلیس در محل‌های برگزاری جشنواره‌های فجر اظهارکرد: ما همواره آمادگی تامین امنیت این مراکز را داریم و به صورت ویژه هر جا که احساس کنیم نیاز به حضور بیشتر نیروهای پلیس است، آنجا حضور […]