سترون

30خرداد
از سوی انتشارات «ماهور»

از سوی انتشارات «ماهور»

آلبوم موسیقی «ستروَن» تازه ترین اثر بابک بوبان، از سوی مؤسسهء فرهنگی-هنری «ماهور» روانهء بازار موسیقی شد.
+یادداشت «بابک بوبان» درباره این اثر