سالگرد زلزله سر پل ذهاب

05آبان
گشتن روستا به روستا و آموزش رایگان؛ تلاش برای حفظ و اشاعه فرهنگ موسیقایی مقامی منطقه

گشتن روستا به روستا و آموزش رایگان؛ تلاش برای حفظ و اشاعه فرهنگ موسیقایی مقامی منطقه

فرخ یادگاری (سرپرست گروه تنبورنوازان شاهودالاهو) از آموزش رایگان این ساز به زلزله‌زدگان روستاهای سر پل ذهاب و اجرای کنسرت در تهران گفت. فرخ یادگاری سرپرست گروه تنبورنوازان شاهو دالاهو با ۳۰۰ عضو شامل دختران و پسران یارستانی در کرمانشاه، شهرستان سر پل ذهاب و روستاهای قلخانی است. او چه پیش از زلزله سال ۹۶ […]