سالن روباز هما روستا

07مرداد
نخستین سالن تخصصی روباز اجرای تئاتر و کنسرت با نام هما روستا
با سرمایه گذاری گروه هنری و مؤسسه تجربه هنر نمایش

نخستین سالن تخصصی روباز اجرای تئاتر و کنسرت با نام هما روستا

نخستین سالن تخصصی روباز اجرای تئاتر و کنسرت به نام زنده یاد بانو هما روستا با ظرفیت ۶۰۰ خودرو با سرمایه‌گذاری گروه هنری و موسسه تجربه هنر نمایش، ساخته شد.