رهبر اركستر آكادميك تهران

۲۱آذر

رهبر ارکستر آکادمیک تهران:

رهبر ارکستر آکادمیک تهران گفت: ای کاش موسیقی هم «عادل فردوسی پور» داشت‌ که به راحتی حرف دل اهالی موسیقی را مطرح می‌کرد و از شرایط ما می‌گفت. امین سالمی درباره‌ی دلیل کم‌کاری «ارکستر آکادمیک تهران» در سال جاری به خبرنگار بخش موسیقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، توضیح داد: وضعیت ارکستر‌های مستقل و خصوصی‌، خیلی با […]