رنگ واژه

۰۱آذر
طی چهارمین جلسه موسیقی «رنگ واژه»

طی چهارمین جلسه موسیقی «رنگ واژه»

چهارمین جلسه موسیقی «رنگ واژه» که هر یک شنبه در بوفه موسسه بهاران برگزار می‌شود، امروز یک شنبه اول آذر ۱۳۹۴ از ساعت ۱۷تا ۲۰ به بررسی نوازندگی و آهنگسازی «میلاد کیایی» اختصاص خواهد داشت.
+بهانه اصلی برگزاری این جلسه هم انتشار چاپ سوم کتاب راز اشکارا (خاطرات میلاد کیایی) است!