رضا مرتضوى

۲۸بهمن
با گزیده‌اى از موسیقى فیلم‌ها و نمایش‌هاى رضا مرتضوى

با گزیده‌اى از موسیقى فیلم‌ها و نمایش‌هاى رضا مرتضوى

آلبوم موسیقى «سى و پنج میلیمترى»، گزیده‌اى از موسیقى فیلم‌ها و نمایش‌هاى ساخته شده توسط رضا مرتضوى، از روز شنبه پنجم اسفند توسط «نشر و پخش جوان» منتشر می‌شود. در این آلبوم، موسیقى فیلم‌هاى «سد معبر» به کارگردانی محسن قرایى، «طبرستانى‌ها» و «بنیانگذارِ مَحَک» از مجموعه فیلم‌هاى مستند کارستان به کارگردانی محسن عبدالوهاب، «حق سکوت»، «خسته نباشید!» به کارگردانی افشین هاشمى و محسن قرایى و نمایش‌هاى «سه خواهر و دیگران» و «پرواز به تاریکى» به کارگردانی افشین هاشمى گردهم آمده‌اند.