دیپاک چوپرا

۲۳بهمن
اوایل فروردین ماه سال آینده

اوایل فروردین ماه سال آینده

حافظ ناظری اوایل فروردین ماه ۱۳۹۳ کنسرت بزرگ موسیقی کلاسیک ایرانی را با هدف معرفی فرهنگ و هنر اقوام کرد ایرانی در لس آنجلس برگزار می کند.
+«یپاک چوپرا» فیلسوف و هنرمند جهانی کشور هندوستان است